ലുലു ഗ്രൂപ്പ് കേരളത്തിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലേക് ജോലി അവസരങ്ങള്‍..

Spread the love

ലുലുഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റർനാഷണലിൻറ്റെ കേരളത്തിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ്
മാളുകളിലേക്കും ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ
ഏപ്രിൽ 24,25തിയ്യതികളിൽഇടപ്പള്ളി ലുലുമാളിൽ,ഷെയർചെ
യ്യാൻ മറക്കല്ലേ,കടപ്പാട് യൂസഫലി എം എ ഫാൻസ്.
Image may contain: 1 person, smiling
Best wishes LOGICMEDIA

Image result for kerala lulu mall
Image result for lulu mall kerala

Post Author: LOGICMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *