മധുവർണ്ണപൂവല്ലേ | Mappila Pattukal Old Is Gold | Malayalam Mappila Songs | Kannur Shareef

Spread the love

കണ്ണൂർ ഷെരീഫ് പണ്ടത്തെ പാട്ടുകൾ പാടിയാൽ അതുവല്ലാത്തൊരനുഭൂതി തന്നെയാണ്.. കണ്ണൂർ ഷെരീഫ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയഗായകർ ആലപിച്ച പഴയ അത്തരം ഗാനങ്ങളുമായ്…

Kannur Shareef Mappila Songs With Old Mappila Pattukal
Singers : Kannur Shareef, Rahna, Roshni, Sjilia Salim, Roshni


ഈ ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.

Post Author: LOGICMEDIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *