ഇത് പുരട്ടിയാല്‍ മുടി ഉഗ്രന്‍ നീളത്തില്‍ വളരും കട്ടിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയൂ..

നമ്മുടെ ശിരസ്സില്‍ ശരാശരി 1,00,000 വരെ തലമുടിയിഴകളുണ്ടാകും. ദിവസവും ധാരാളം മുടിയിഴകള്‍ കൊഴിയുകയും നിരവധിയെണ്ണം പുതിയതായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ തലയില്‍ നിന്ന് അമിതമായി മുടി പൊഴിയാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുടി കരുത്തോടെ വളരാന്‍/Get shiny soft hair, silky hair, glow hair and smooth hair naturally